Долинська районна Станція юних техніків

Друзі сайту
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

На допомогу керівнику гуртка

Головна » Файли » Мої файли

Портфоліо керівника гуртка
27.02.2018, 13:53

Рекомендації щодо підготовки та оформлення «Портфоліо керівника гуртка Долинської райСЮТ»

Схвалено

методичною радою райСЮТ

протокол № 4

від 09.09.2016 року

Положення про портфоліо керівника гуртка

1. Загальні положення

1. Портфоліо керівника гуртка Долинської райСЮТ вво­диться з метою систематизації твор­чої педагогічної діяльності педагогів, популяризації індивіду­альних професійних досягнень і результативності їх роботи, підвищення професійної ком­петентності .

ІІ. Завданнями портфоліо є:

1) адаптація педагогів до роботи в інновацій­ному режимі;

2) визначення напрямів особистісного та професійно­го розвитку;

3) формування мотиваційного поля успішної діяльності педагогів, розвиток ключових компетенцій;

4) підвищення культури педагогів, стимулюван­ня їх до вищих професійних до­сягнень, орієнтація на педагогіч­ний успіх;

5) розвиток рефлексії педагогів, умінь діагностувати результати власної діяльності.

ІІІ. Загальні вимоги до оформлення портфоліо:

1)системність,регулярність самомоніторингу (постійне оновлення даних);

2)достовірність; 3)об’єктивність ; 4)структуризація матеріалів;

5)логічність,лаконічність; 6)охайність,естетичність оформлення; 7)цілісність представлених матеріалів; 8)наочність результатів ( можуть бути представлені фото-, відеоматеріали, що висвітлюють творчі здобутки педагога та його вихо­ванців);

ІУ.Структура портфоліо:

- титульний лист ; - зміст.

Розділ 1.Загальні відомості про педагога: (цей розділ дає змогу оцінити процес індивідуального розвитку педагога)

1) ПІБ педагога , рік народження;

2) освіта (що і коли закінчив, здобута спеціальність і кваліфікація за дипломом);

3) вид освіти (середня спеціальна педагогічна, вища спеціальна педагогічна, вища педагогічна тощо);

4) напрям позашкільної діяльності, назва гуртка , посада;

5) трудовий і педагогічний стаж, стаж роботи в закладі;

6) звання, розряд (рік присвоєння і термін наступної атестації);

7) участь у конкурсі педагогічної майстерності;

8) рік підвищення кваліфікації (де проходили курси, рік, місяць, № посвідчення , проблема курсів абокопії документів, які підтверджують слухання курсів);

9) нагороди (грамоти, подяки , дипломи різних конкурсів);

10)копії документів (дипломи,сертифікати)

Розділ 2. Результати педагогічної діяльності : ( цей розділ включає ма­теріали, які показують динаміку педагогічної діяльності за період від атестації до атестації):

1)навчальні програми творчих гурткі);

2) розробки занять гуртка;

3)результати участі у конкурсах, оглядах , змаган­нях, виставках;

4) інформація про організацію виховної діяльності з вихованцями; про ор­ганізацію дитячого самовряду­вання;

5)матеріали роботи з батьками гуртківців (збори,свята,виїзди,змагання,тощо);

6)відгуки органів управління освітою, наукових установ, громадських організацій тощо, що висвітлюють творчі здобутки пе­дагога;

7) результати моніторингу якос­ті навчально-виховного процесу у творчому об'єднанні за період атестації.

Розділ 3. Науково-методична ді­яльність (у цьому розділі розмі­щують методичні матеріали, що свідчать про роботу педагога з розвитку професійної компетент­ності):

1)власні методичні розробки: методичні рекомендації, науково-методичні посібники тощо;

2)публікації у фахових видан­нях;

3)творчі роботи, виконані на курсах підвищення кваліфікації;

4)матеріали виступів на педаго­гічних радах, методичних об’єднаннях, семінарах;

5)інформація про участь у ро­боті конференцій, круглих столів, семінарів, майстер-класів, методичних об'єднань закладу,, регіону;

6) результати участі в професій­них і творчих конкурсах;

7)матеріли дослідницької ро­боти;

8)творчі звіти,узагальнення досвіду роботи;

9)матеріали про організацію са­моосвітньої роботи педагога.

Розділ 4 . Презентація портфоліо

Основна мета презентації — за короткий час представити результати виконаної роботи за певний період часу.

1.Презентація портфоліо про­водиться публічно на засідан­нях - творчої групи, методичного об'єднання, методичної ради,атестаційної комісії.

2.Презентація може проходити у формі виставки навчально-методичних матеріалів, пристендової доповіді з використанням мультимедійних технологій.

3.Всі матеріали за атестаційний період систематизуються,узагальнюються, зшиваються і утворюють теку «Портфоліо надбань».

Література:

В.Волканова.Організація методичної роботи.-Київ.Шкільний світ, 2010.с.73.

Горбенко. Л.П.,методист Немирівського БДЮТ, Портфоліо педагога. 2013.сайт.

Коваленко Т.А. Портфоліо шкільного бібліотекаря. Шкільна бібліотека. 2011.с.68-69.

Позашкілля. Робочий зошит керівника гуртка. Київ. Шкільний світ, 2008.с.68-69

 

Категорія: Мої файли | Додав: vitusja05
Переглядів: 178 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar